göze içi, hücre içi

göze içi, hücre içi Fr. intracellulaire

(zooloji)


göze içi, hücre içi için benzer kelimeler


göze içi, hücre içi, 19 karakter ile yazılır. Ayrıca, g harfi ile başlar, i harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'g', 'ö', 'z', 'e', ' ', 'i', 'ç', 'i', ',', ' ', 'h', 'ü', 'c', 'r', 'e', ' ', 'i', 'ç', 'i', şeklindedir.
göze içi, hücre içi kelimesinin tersten yazılışı içi ercüh ,içi ezög diziliminde gösterilir.