hücre içi patojenler

hücre içi patojenler İng. intracellular pathogens

Konak hücreleri içinde yaşama ve çoğalma yeteneğinde olan patojenler.


hücre içi patojenler İng. intracellular pathogens

Hücre içinde yaşama ve çoğalma yeteneğinde olan veya yaşamaları için zorunlu olarak konak bir hücreye gereksinim duyan, başta virüsler olmak üzere bazı mikroorganizmalar.


hücre içi patojenler için benzer kelimeler


hücre içi patojenler, 20 karakter ile yazılır. Ayrıca, h harfi ile başlar, r harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'h', 'ü', 'c', 'r', 'e', ' ', 'i', 'ç', 'i', ' ', 'p', 'a', 't', 'o', 'j', 'e', 'n', 'l', 'e', 'r', şeklindedir.
hücre içi patojenler kelimesinin tersten yazılışı relnejotap içi ercüh diziliminde gösterilir.