absorbtif hücre

absorbtif hücre İng. absorptive cell

Apikal sitoplazmik yapılar aracılığıyla lümenden maddelerin emiliminde etkili olan hücre.


absorbtif hücre için benzer kelimeler


absorbtif hücre, 15 karakter ile yazılır. Ayrıca, a harfi ile başlar, e harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'a', 'b', 's', 'o', 'r', 'b', 't', 'i', 'f', ' ', 'h', 'ü', 'c', 'r', 'e', şeklindedir.
absorbtif hücre kelimesinin tersten yazılışı ercüh fitbrosba diziliminde gösterilir.