anaplastik hücre

anaplastik hücre İng. anaplastic cell

Atipik hücre.


anaplastik hücre için benzer kelimeler


anaplastik hücre, 16 karakter ile yazılır. Ayrıca, a harfi ile başlar, e harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'a', 'n', 'a', 'p', 'l', 'a', 's', 't', 'i', 'k', ' ', 'h', 'ü', 'c', 'r', 'e', şeklindedir.
anaplastik hücre kelimesinin tersten yazılışı ercüh kitsalpana diziliminde gösterilir.