ameboid hücre

ameboid hücre İng. ameboid cell

Hareket edebilen ve biçimini değiştirebilen hücre grubu, gezgin hücre, planosit, amebosit.


ameboid hücre için benzer kelimeler


ameboid hücre, 13 karakter ile yazılır. Ayrıca, a harfi ile başlar, e harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'a', 'm', 'e', 'b', 'o', 'i', 'd', ' ', 'h', 'ü', 'c', 'r', 'e', şeklindedir.
ameboid hücre kelimesinin tersten yazılışı ercüh diobema diziliminde gösterilir.