hücre içi sindirim

hücre içi sindirim İng. intracellular digestion

Süngerlerde olduğu gibi sindirim olayının hücreler içinde meydana gelmesi. İntrasellüler sindirim.


hücre içi sindirim İng. intracellular digestion

Büyük moleküllü besinlerin, hücre içerisine alınarak daha küçük yapı taşlarına ayrılması, intrasellüler sindirim.


hücre içi sindirim için benzer kelimeler


hücre içi sindirim, 18 karakter ile yazılır. Ayrıca, h harfi ile başlar, m harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'h', 'ü', 'c', 'r', 'e', ' ', 'i', 'ç', 'i', ' ', 's', 'i', 'n', 'd', 'i', 'r', 'i', 'm', şeklindedir.
hücre içi sindirim kelimesinin tersten yazılışı miridnis içi ercüh diziliminde gösterilir.