hücre içi

hücre içi İng. intracellular

Hücrenin içinde olan. İntrasellüler.


hücre içi

bk. göze içi.


hücre içi

bk. göze-içi


hücre içi için benzer kelimeler


hücre içi, 9 karakter ile yazılır. Ayrıca, h harfi ile başlar, i harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'h', 'ü', 'c', 'r', 'e', ' ', 'i', 'ç', 'i', şeklindedir.
hücre içi kelimesinin tersten yazılışı içi ercüh diziliminde gösterilir.