hücre içi dondurma

hücre içi dondurma İng. intarcellular freezing

Hücre içi suyunun hücre dışına çıkma olasılığı bulamadan kristalleşip hücre içinde donması.


hücre içi dondurma için benzer kelimeler


hücre içi dondurma, 18 karakter ile yazılır. Ayrıca, h harfi ile başlar, a harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'h', 'ü', 'c', 'r', 'e', ' ', 'i', 'ç', 'i', ' ', 'd', 'o', 'n', 'd', 'u', 'r', 'm', 'a', şeklindedir.
hücre içi dondurma kelimesinin tersten yazılışı amrudnod içi ercüh diziliminde gösterilir.