göyünmek

göyünmek

Yanacak derecede ısınmak, hafif sararmak.


göyünmek

Üzülmek, kederlenmek.


göyünmek

Acımak, içi yanmak.


göyünmek

Meyve sıcak nedeniyle yumuşamak.


göyünmek, (göynümek (I), göynemek, gövünmek, göyenmek)

Yanmak.


göyünmek için benzer kelimeler


göyünmek, 8 karakter ile yazılır. Ayrıca, g harfi ile başlar, k harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'g', 'ö', 'y', 'ü', 'n', 'm', 'e', 'k', şeklindedir.
göyünmek kelimesinin tersten yazılışı kemnüyög diziliminde gösterilir.