bal özü bezi

bal özü bezi

a. bit. b. Bitkilerin yaprak, yumurtalık ve erkek organlarının dibinde bulunan ve bal özü çıkaran bez.


bal özü bezi

bk. nektar bezi


bal özü bezi için benzer kelimeler


bal özü bezi, 12 karakter ile yazılır. Ayrıca, b harfi ile başlar, i harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'b', 'a', 'l', ' ', 'ö', 'z', 'ü', ' ', 'b', 'e', 'z', 'i', şeklindedir.
bal özü bezi kelimesinin tersten yazılışı izeb üzö lab diziliminde gösterilir.