bağırsak bağlama deneyi

bağırsak bağlama deneyi İng. intestinal ligature test

Enteretoksin üreten E. coli suşlarının tanısında kullanılan deney, lup testi. Kültür filtratları, laparotomi yapılarak 8-10 cm’lik bölümler hâlinde ligatüre edilmiş tavşan bağırsağına enjekte edilerek 24 saat sonra meydana gelen sıvı ve gaz sekresyonuna bağlı olarak biçimlenen şişkinlik pozitif sonuç olarak değerlendirilir.


bağırsak bağlama deneyi için benzer kelimeler


bağırsak bağlama deneyi, 23 karakter ile yazılır. Ayrıca, b harfi ile başlar, i harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'b', 'a', 'ğ', 'ı', 'r', 's', 'a', 'k', ' ', 'b', 'a', 'ğ', 'l', 'a', 'm', 'a', ' ', 'd', 'e', 'n', 'e', 'y', 'i', şeklindedir.
bağırsak bağlama deneyi kelimesinin tersten yazılışı iyened amalğab kasrığab diziliminde gösterilir.