antijen bağlama yeri

antijen bağlama yeri İng. antigen binding site

(Yun. anti: karşı; genos: doğum) Özel olarak antijen bağlayan immünoglobulin molekülünün bir parçası. Her antikor molekülünün iki antijen bağlama yeri vardır.


antijen bağlama yeri için benzer kelimeler


antijen bağlama yeri, 20 karakter ile yazılır. Ayrıca, a harfi ile başlar, i harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'a', 'n', 't', 'i', 'j', 'e', 'n', ' ', 'b', 'a', 'ğ', 'l', 'a', 'm', 'a', ' ', 'y', 'e', 'r', 'i', şeklindedir.
antijen bağlama yeri kelimesinin tersten yazılışı irey amalğab nejitna diziliminde gösterilir.