bağlı değişken değişmesi

bağlı değişken değişmesi İng. relettering of a bound variable, alphabetic variance

bağlı değişken değişmesi için benzer kelimeler


bağlı değişken değişmesi, 24 karakter ile yazılır. Ayrıca, b harfi ile başlar, i harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'b', 'a', 'ğ', 'l', 'ı', ' ', 'd', 'e', 'ğ', 'i', 'ş', 'k', 'e', 'n', ' ', 'd', 'e', 'ğ', 'i', 'ş', 'm', 'e', 's', 'i', şeklindedir.
bağlı değişken değişmesi kelimesinin tersten yazılışı isemşiğed nekşiğed ılğab diziliminde gösterilir.