nicelik değişmesi

nicelik değişmesi Fr. changement quantitatif

Bir seste niceliğin kısadan uzuna veya uzundan kısaya geçmesi.


nicelik değişmesi için benzer kelimeler


nicelik değişmesi, 17 karakter ile yazılır. Ayrıca, n harfi ile başlar, i harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'n', 'i', 'c', 'e', 'l', 'i', 'k', ' ', 'd', 'e', 'ğ', 'i', 'ş', 'm', 'e', 's', 'i', şeklindedir.
nicelik değişmesi kelimesinin tersten yazılışı isemşiğed kilecin diziliminde gösterilir.