kültür değişmesi

kültür değişmesi İng. culture change

İç ya da dış etmenler sonucu bir kültürün davranış kalıplarında ve örneklerinde (tiplerinde) ortaya çıkan değişme süreci.


kültür değişmesi İng. culture change

Bir kültüre ilişkin özelliklerin türlü etmenlerle zaman içinde değişmesi.


kültür değişmesi için benzer kelimeler


kültür değişmesi, 16 karakter ile yazılır. Ayrıca, k harfi ile başlar, i harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'k', 'ü', 'l', 't', 'ü', 'r', ' ', 'd', 'e', 'ğ', 'i', 'ş', 'm', 'e', 's', 'i', şeklindedir.
kültür değişmesi kelimesinin tersten yazılışı isemşiğed rütlük diziliminde gösterilir.