uygarlık değişmesi

uygarlık değişmesi İng. change of civilization

Bir uygarlığın özdeksel ve tinsel öğelerinde iç ya da dış etkenler sonucu ortaya çıkan tikel ya da tümel değişiklikler, bk. toplumsal değişme.


uygarlık değişmesi için benzer kelimeler


uygarlık değişmesi, 18 karakter ile yazılır. Ayrıca, u harfi ile başlar, i harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'u', 'y', 'g', 'a', 'r', 'l', 'ı', 'k', ' ', 'd', 'e', 'ğ', 'i', 'ş', 'm', 'e', 's', 'i', şeklindedir.
uygarlık değişmesi kelimesinin tersten yazılışı isemşiğed kılragyu diziliminde gösterilir.