eskil uygarlık

eskil uygarlık İng. archeocivilization

Geleneksel toplumlara ilişkin halkbilim kalıntılarıyla bunların oluşumlarını inceleyen bilim dalı. bk. uygarlık. krş. kültür, halkbilim.


eskil uygarlık için benzer kelimeler


eskil uygarlık, 14 karakter ile yazılır. Ayrıca, e harfi ile başlar, k harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'e', 's', 'k', 'i', 'l', ' ', 'u', 'y', 'g', 'a', 'r', 'l', 'ı', 'k', şeklindedir.
eskil uygarlık kelimesinin tersten yazılışı kılragyu likse diziliminde gösterilir.