uygarlık dili

uygarlık dili Fr. langue de civilisation

Bir ulusun bağlı bulunduğu uygarlığı temsil eden topluluğun dili.


uygarlık dili için benzer kelimeler


uygarlık dili, 13 karakter ile yazılır. Ayrıca, u harfi ile başlar, i harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'u', 'y', 'g', 'a', 'r', 'l', 'ı', 'k', ' ', 'd', 'i', 'l', 'i', şeklindedir.
uygarlık dili kelimesinin tersten yazılışı ilid kılragyu diziliminde gösterilir.