bakbakı

bakbakı

1. bk. bakanak (III). 2. Dış görünüş, manzara.


bakbakı

İlenç olarak kullanılan bir söz: Gözüne bakbakı yapışa.


bakbakı, 7 karakter ile yazılır. Ayrıca, b harfi ile başlar, ı harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'b', 'a', 'k', 'b', 'a', 'k', 'ı', şeklindedir.
bakbakı kelimesinin tersten yazılışı ıkabkab diziliminde gösterilir.