bakıkulu

bakıkulu Osm. Gulam-ı bakı

Osmanlılarda, defterdarlık merkez örgütünde devlet gelirlerini toplayan görevli, maliye müfettişi.


bakıkulu, 8 karakter ile yazılır. Ayrıca, b harfi ile başlar, u harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'b', 'a', 'k', 'ı', 'k', 'u', 'l', 'u', şeklindedir.
bakıkulu kelimesinin tersten yazılışı ulukıkab diziliminde gösterilir.