bakımevi

bakımevi

a. (bakı'mevi) 1. Bakıma gereksinimi olan kimselerin bakıldıkları, barındıkları kuruluş. 2. Kurum ve kuruluşlarda motorlu araçların onarıldığı ve korunduğu yer veya birim. 3. Belirli noktalarda özellikle kar mücadelesinde kullanılan araç ve gereçlerin barındırıldığı bina. 4. ask. Kademe.


bakımevi için benzer kelimeler


bakımevi, 8 karakter ile yazılır. Ayrıca, b harfi ile başlar, i harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'b', 'a', 'k', 'ı', 'm', 'e', 'v', 'i', şeklindedir.
bakımevi kelimesinin tersten yazılışı ivemıkab diziliminde gösterilir.