bakır alaşımı

bakır alaşımı

a. kim. % 1'in üzerinde çözünmüş elementlerin oluşturduğu bakır alaşımlarının genel adı.


bakır alaşımı İng. copper alloy

Bakır metalinin, öteki elementler ile yaptığı bakır temelli alaşım.


bakır alaşımı için benzer kelimeler


bakır alaşımı, 13 karakter ile yazılır. Ayrıca, b harfi ile başlar, ı harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'b', 'a', 'k', 'ı', 'r', ' ', 'a', 'l', 'a', 'ş', 'ı', 'm', 'ı', şeklindedir.
bakır alaşımı kelimesinin tersten yazılışı ımışala rıkab diziliminde gösterilir.