bakır yetersizliği

bakır yetersizliği İng. copper deficiency

Diyette bakırın yetersiz olması sonucu veya diyetteki veya topraktaki molibden, demir ve çinko fazlalığı gibi nedenlerle vücutta biçimlenen, gelişme geriliği, verim düşüklüğü, döl verimi bozuklukları, kıllarda renk kaybı, yapağı kalitesinin bozulması, ishal ve sinirsel belirtilerle seyreden, sığırlarda falling disease; buzağılarda ataksi, pine; kuzularda enzootik ataksi, swayback; sığır ve koyunlarda teart olarak adlandırıldığı gibi hayvanlara göre değişik özel adlar alan bir iz element yetersizliği, hipokuproz, bakır eksikliği.


bakır yetersizliği için benzer kelimeler


bakır yetersizliği, 18 karakter ile yazılır. Ayrıca, b harfi ile başlar, i harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'b', 'a', 'k', 'ı', 'r', ' ', 'y', 'e', 't', 'e', 'r', 's', 'i', 'z', 'l', 'i', 'ğ', 'i', şeklindedir.
bakır yetersizliği kelimesinin tersten yazılışı iğilzisretey rıkab diziliminde gösterilir.