bakırlı pirit

bakırlı pirit

bk. kalkopirit.


bakırlı pirit için benzer kelimeler


bakırlı pirit, 13 karakter ile yazılır. Ayrıca, b harfi ile başlar, t harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'b', 'a', 'k', 'ı', 'r', 'l', 'ı', ' ', 'p', 'i', 'r', 'i', 't', şeklindedir.
bakırlı pirit kelimesinin tersten yazılışı tirip ılrıkab diziliminde gösterilir.