bakışımlı

bakışımlı

sf. mat. Bakışımı olan, simetrili, simetrik.


bakışımlı İng. symmetric
bakışımlı İng. symmetric

Belirli eksen, özek nokta ve işlemlere göre noktalarının yerleri değiştirildiğinde, görünümünü bozmayan nesne ya da işlevlerin niteliği.


bakışımlı İng. symmetrical

Noktaları belirli düzlemlere, eksenlere ya da noktalara göre yer değiştirince özdeş biçimde kalan cisimlerin ya da işlevlerin özelliği.


bakışımlı, bakışık Osm. mütenâzır

(kimya, botanik)


bakışımlı İng. symmetrical

genel uygulayım: Belirli eksen, özek nokta ve işlemlere göre noktalarının yerleri değiştirildiğinde, görünümünü bozmayan nesne ya da işlevlerin niteliği.


bakışımlı İng. symmetric

1. Simetriyle ilgili olan. 2. Simetriyle belirgin.


bakışımlı için benzer kelimeler


bakışımlı, 9 karakter ile yazılır. Ayrıca, b harfi ile başlar, ı harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'b', 'a', 'k', 'ı', 'ş', 'ı', 'm', 'l', 'ı', şeklindedir.
bakışımlı kelimesinin tersten yazılışı ılmışıkab diziliminde gösterilir.