bakışımsızlık

bakışımsızlık, -ğı

a. mat. Bakışımsız olma durumu, simetrisizlik, asimetri.


bakışımsızlık İng. asymmetry

Bakışım özelliği olmama durumu.


bakışımsızlık İng. asymmetry

Bakışım özelliği göstermeme.


bakışımsızlık Osm. adem-i tenâzur

(kimya)


bakışımsızlık İng. dissiymmetrie

genel uygulayım: Bakışımsız olma durumu.


bakışımsızlık İng. asymmetry

Bir dağılıma ilişkin eğrinin bakışımlılıktan ayrılma durumu.


bakışımsızlık için benzer kelimeler


bakışımsızlık, 13 karakter ile yazılır. Ayrıca, b harfi ile başlar, k harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'b', 'a', 'k', 'ı', 'ş', 'ı', 'm', 's', 'ı', 'z', 'l', 'ı', 'k', şeklindedir.
bakışımsızlık kelimesinin tersten yazılışı kılzısmışıkab diziliminde gösterilir.