bakla dökmek (veya atmak)

bakla dökmek (veya atmak)

bakla ile fala bakmak.


bakla dökmek (veya atmak) için benzer kelimeler


bakla dökmek (veya atmak), 25 karakter ile yazılır. Ayrıca, b harfi ile başlar, ) harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'b', 'a', 'k', 'l', 'a', ' ', 'd', 'ö', 'k', 'm', 'e', 'k', ' ', '(', 'v', 'e', 'y', 'a', ' ', 'a', 't', 'm', 'a', 'k', ')', şeklindedir.
bakla dökmek (veya atmak) kelimesinin tersten yazılışı )kamta ayev( kemköd alkab diziliminde gösterilir.