baş akca

baş akca

Sermaye: Kâr kudurdu, baş akcayı götürdü.


baş akca için benzer kelimeler


baş akca, 8 karakter ile yazılır. Ayrıca, b harfi ile başlar, a harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'b', 'a', 'ş', ' ', 'a', 'k', 'c', 'a', şeklindedir.
baş akca kelimesinin tersten yazılışı acka şab diziliminde gösterilir.