basılmış yazılı yapıtlar

basılmış yazılı yapıtlar İng. printed works, printed matters

Okunmak üzere her türlü araçla (kalem, basım, fırça, yazı makinesi v.b.) düzenlenen bütün düşünce ürünleri.


basılmış yazılı yapıtlar için benzer kelimeler


basılmış yazılı yapıtlar, 24 karakter ile yazılır. Ayrıca, b harfi ile başlar, r harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'b', 'a', 's', 'ı', 'l', 'm', 'ı', 'ş', ' ', 'y', 'a', 'z', 'ı', 'l', 'ı', ' ', 'y', 'a', 'p', 'ı', 't', 'l', 'a', 'r', şeklindedir.
basılmış yazılı yapıtlar kelimesinin tersten yazılışı raltıpay ılızay şımlısab diziliminde gösterilir.