basın özeti

basın özeti

a. 1. Belli bir tarihte çeşitli gazetelerde yer alan günün önemli haberlerinin bir başka basın kuruluşu tarafından hazırlanan özeti. 2. Çeşitli kuruluşların belli bir konuda hazırladıkları rapor veya bilgilerin basına dağıtılmak üzere oluşturulan özeti.


basın özeti için benzer kelimeler


basın özeti, 11 karakter ile yazılır. Ayrıca, b harfi ile başlar, i harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'b', 'a', 's', 'ı', 'n', ' ', 'ö', 'z', 'e', 't', 'i', şeklindedir.
basın özeti kelimesinin tersten yazılışı itezö nısab diziliminde gösterilir.