bastaci

bastaci

İşportacı, seyyar tuhafiyeci


bastaci, 7 karakter ile yazılır. Ayrıca, b harfi ile başlar, i harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'b', 'a', 's', 't', 'a', 'c', 'i', şeklindedir.
bastaci kelimesinin tersten yazılışı icatsab diziliminde gösterilir.