başvuru dönemi

başvuru dönemi İng. reference period

bk. temel dönem.


başvuru dönemi için benzer kelimeler


başvuru dönemi, 14 karakter ile yazılır. Ayrıca, b harfi ile başlar, i harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'b', 'a', 'ş', 'v', 'u', 'r', 'u', ' ', 'd', 'ö', 'n', 'e', 'm', 'i', şeklindedir.
başvuru dönemi kelimesinin tersten yazılışı imenöd uruvşab diziliminde gösterilir.