başvuru kitabı

başvuru kitabı İng. user’s reference

başvuru kitabı için benzer kelimeler


başvuru kitabı, 14 karakter ile yazılır. Ayrıca, b harfi ile başlar, ı harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'b', 'a', 'ş', 'v', 'u', 'r', 'u', ' ', 'k', 'i', 't', 'a', 'b', 'ı', şeklindedir.
başvuru kitabı kelimesinin tersten yazılışı ıbatik uruvşab diziliminde gösterilir.