başvuru

başvuru

a. 1. Başvurma işi, müracaat: “O günlerde her fakülteye ayrı başvuru yapmak gerekiyordu.” -A. Kutlu. 2. Bilgi sahibi olmak için bir kaynağı kullanma, bilgiye ulaşma, referans: Başvuru kitapları.


başvuru İng. reference
başvuru İng. appeal

Bir soruşturuda, soru çizinliğinin başına eklenmiş bir yazı yâ da mektup aracılığıyla ya da bir görüşmede yapılan açış konuşmasıyla araştırmanın sunulması.


başvuru için benzer kelimeler


başvuru, 7 karakter ile yazılır. Ayrıca, b harfi ile başlar, u harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'b', 'a', 'ş', 'v', 'u', 'r', 'u', şeklindedir.
başvuru kelimesinin tersten yazılışı uruvşab diziliminde gösterilir.