baz analogları

baz analogları İng. base analogue

Nükleotitlerde yer alan ve mutasyonlara sebep olan, 5-fluorositozin, 5-fluorourasil gibi normal bazlardan çok az farklı olan pürin ve pirimidinler.


baz analogları İng. base analogs

RNA veya DNA’da doğal olarak bulunan pirimidin veya pürine benzeyen bileşik.


baz analogları için benzer kelimeler


baz analogları, 14 karakter ile yazılır. Ayrıca, b harfi ile başlar, ı harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'b', 'a', 'z', ' ', 'a', 'n', 'a', 'l', 'o', 'g', 'l', 'a', 'r', 'ı', şeklindedir.
baz analogları kelimesinin tersten yazılışı ıralgolana zab diziliminde gösterilir.