bazik indigesyon

bazik indigesyon Lat. alcalosis et putrificatio ruminis

İşkembe alkalozu ve işkembe kokuşması gibi indigesyonlar sonucu işkembe içeriği pH’sının alkaliye kaymasına neden olan sindirim bozuklukları.


bazik indigesyon için benzer kelimeler


bazik indigesyon, 16 karakter ile yazılır. Ayrıca, b harfi ile başlar, n harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'b', 'a', 'z', 'i', 'k', ' ', 'i', 'n', 'd', 'i', 'g', 'e', 's', 'y', 'o', 'n', şeklindedir.
bazik indigesyon kelimesinin tersten yazılışı noysegidni kizab diziliminde gösterilir.