Behn-Rorschach ölçeri

Behn-Rorschach ölçeri İng. behn-Rorschach test

Rorschach ölçeğine benzeyen bir dizi mürekkep lekesi ölçeri.


Behn-Rorschach ölçeri için benzer kelimeler


Behn-Rorschach ölçeri, 21 karakter ile yazılır. Ayrıca, B harfi ile başlar, i harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'B', 'e', 'h', 'n', '-', 'R', 'o', 'r', 's', 'c', 'h', 'a', 'c', 'h', ' ', 'ö', 'l', 'ç', 'e', 'r', 'i', şeklindedir.
Behn-Rorschach ölçeri kelimesinin tersten yazılışı ireçlö hcahcsroR-nheB diziliminde gösterilir.