bekleme hakkı

bekleme hakkı İng. option

Belirli bir süre içinde belirli bir ederle bir malı satın alacak kişiye satıcı tarafından verilen bekleme özgürlüğü.


bekleme hakkı için benzer kelimeler


bekleme hakkı, 13 karakter ile yazılır. Ayrıca, b harfi ile başlar, ı harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'b', 'e', 'k', 'l', 'e', 'm', 'e', ' ', 'h', 'a', 'k', 'k', 'ı', şeklindedir.
bekleme hakkı kelimesinin tersten yazılışı ıkkah emelkeb diziliminde gösterilir.