bekleme tedavi

bekleme tedavi İng. expectative therapy

Hastalıkların mahiyeti ve seyri bilinince bir kısım hastalıklara hiç dokunmadan doğal şifaya terk etme, ekspektatif tedavi.


bekleme tedavi için benzer kelimeler


bekleme tedavi, 14 karakter ile yazılır. Ayrıca, b harfi ile başlar, i harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'b', 'e', 'k', 'l', 'e', 'm', 'e', ' ', 't', 'e', 'd', 'a', 'v', 'i', şeklindedir.
bekleme tedavi kelimesinin tersten yazılışı ivadet emelkeb diziliminde gösterilir.