bekleme zorunluluğu

bekleme zorunluluğu İng. obligation of expectation

Başvurulduktan sonra, çeşitli nedenlerle, kütüğe yazdırmak için bir süre beklemenin gerekmesi.


bekleme zorunluluğu için benzer kelimeler


bekleme zorunluluğu, 19 karakter ile yazılır. Ayrıca, b harfi ile başlar, u harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'b', 'e', 'k', 'l', 'e', 'm', 'e', ' ', 'z', 'o', 'r', 'u', 'n', 'l', 'u', 'l', 'u', 'ğ', 'u', şeklindedir.
bekleme zorunluluğu kelimesinin tersten yazılışı uğululnuroz emelkeb diziliminde gösterilir.