yazılık tutma zorunluluğu

yazılık tutma zorunluluğu İng. accounting obligation

Tecim ve yapımla uğraşanlarla, tecim ortaklıkları, uğraşıları, tecim ve yapıma ilişkin kamu kuruluşları, dernek, kuruluş ve örgütleri ve vakıflara ilişkin ekonomik işletmeler, bağımsız uğraşı çalışırları ve çiftçilerin ödeyecekleri vergiler saptanılmak üzere yazılık tutma zorunluluğunda olmaları.


yazılık tutma zorunluluğu için benzer kelimeler


yazılık tutma zorunluluğu, 25 karakter ile yazılır. Ayrıca, y harfi ile başlar, u harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'y', 'a', 'z', 'ı', 'l', 'ı', 'k', ' ', 't', 'u', 't', 'm', 'a', ' ', 'z', 'o', 'r', 'u', 'n', 'l', 'u', 'l', 'u', 'ğ', 'u', şeklindedir.
yazılık tutma zorunluluğu kelimesinin tersten yazılışı uğululnuroz amtut kılızay diziliminde gösterilir.