belder-karıncıl

belder-karıncıl Fr. Lombo-abdominal

belder-karıncıl için benzer kelimeler


belder-karıncıl, 15 karakter ile yazılır. Ayrıca, b harfi ile başlar, l harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'b', 'e', 'l', 'd', 'e', 'r', '-', 'k', 'a', 'r', 'ı', 'n', 'c', 'ı', 'l', şeklindedir.
belder-karıncıl kelimesinin tersten yazılışı lıcnırak-redleb diziliminde gösterilir.