belirsiz sinir kesim

belirsiz sinir kesim Fr. Vagotomie

belirsiz sinir kesim için benzer kelimeler


belirsiz sinir kesim, 20 karakter ile yazılır. Ayrıca, b harfi ile başlar, m harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'b', 'e', 'l', 'i', 'r', 's', 'i', 'z', ' ', 's', 'i', 'n', 'i', 'r', ' ', 'k', 'e', 's', 'i', 'm', şeklindedir.
belirsiz sinir kesim kelimesinin tersten yazılışı misek rinis zisrileb diziliminde gösterilir.