belirtisiz nesne

belirtisiz nesne

a. db. Yalın durumdaki nesne.


belirtisiz nesne İng. indetermined direct object

(Derleme., belirtisiz tümleç, dolaysız tümleç, vasıtasız tamlayıcı nesne, düz nesne) Yalın durumda bulunan nesne : Para almak, kitap, kalem almak, başkan seçmek, yemek seçmek, çukur kazmak, defter tutmak, bina yapmak, tezgâh kurmak vb.


belirtisiz nesne

bk. belirsiz nesne


belirtisiz nesne için benzer kelimeler


belirtisiz nesne, 16 karakter ile yazılır. Ayrıca, b harfi ile başlar, e harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'b', 'e', 'l', 'i', 'r', 't', 'i', 's', 'i', 'z', ' ', 'n', 'e', 's', 'n', 'e', şeklindedir.
belirtisiz nesne kelimesinin tersten yazılışı ensen zisitrileb diziliminde gösterilir.