benzeşik düzgü

benzeşik düzgü Fr. Homotone

benzeşik düzgü için benzer kelimeler


benzeşik düzgü, 14 karakter ile yazılır. Ayrıca, b harfi ile başlar, ü harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'b', 'e', 'n', 'z', 'e', 'ş', 'i', 'k', ' ', 'd', 'ü', 'z', 'g', 'ü', şeklindedir.
benzeşik düzgü kelimesinin tersten yazılışı ügzüd kişezneb diziliminde gösterilir.