Berndt-Hall-Hall-Hausman algoritması

Berndt-Hall-Hall-Hausman algoritması İng. Berndt-Hall-Hall-Hausman algorithm
Berndt-Hall-Hall-Hausman algoritması İng. BHHH algorithm

Berndt-Hall-Hall-Hausman algoritması için benzer kelimeler


Berndt-Hall-Hall-Hausman algoritması, 36 karakter ile yazılır. Ayrıca, B harfi ile başlar, ı harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'B', 'e', 'r', 'n', 'd', 't', '-', 'H', 'a', 'l', 'l', '-', 'H', 'a', 'l', 'l', '-', 'H', 'a', 'u', 's', 'm', 'a', 'n', ' ', 'a', 'l', 'g', 'o', 'r', 'i', 't', 'm', 'a', 's', 'ı', şeklindedir.
Berndt-Hall-Hall-Hausman algoritması kelimesinin tersten yazılışı ısamtirogla namsuaH-llaH-llaH-tdnreB diziliminde gösterilir.