Berndt-Savin eşitsizliği

Berndt-Savin eşitsizliği İng. Berndt-Savin inequality

Berndt-Savin eşitsizliği için benzer kelimeler


Berndt-Savin eşitsizliği, 24 karakter ile yazılır. Ayrıca, B harfi ile başlar, i harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'B', 'e', 'r', 'n', 'd', 't', '-', 'S', 'a', 'v', 'i', 'n', ' ', 'e', 'ş', 'i', 't', 's', 'i', 'z', 'l', 'i', 'ğ', 'i', şeklindedir.
Berndt-Savin eşitsizliği kelimesinin tersten yazılışı iğilzistişe nivaS-tdnreB diziliminde gösterilir.