aritmetik-geometrik ortalama eşitsizliği

aritmetik-geometrik ortalama eşitsizliği İng. arithmetic-geometric mean inequality

aritmetik-geometrik ortalama eşitsizliği için benzer kelimeler


aritmetik-geometrik ortalama eşitsizliği, 40 karakter ile yazılır. Ayrıca, a harfi ile başlar, i harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'a', 'r', 'i', 't', 'm', 'e', 't', 'i', 'k', '-', 'g', 'e', 'o', 'm', 'e', 't', 'r', 'i', 'k', ' ', 'o', 'r', 't', 'a', 'l', 'a', 'm', 'a', ' ', 'e', 'ş', 'i', 't', 's', 'i', 'z', 'l', 'i', 'ğ', 'i', şeklindedir.
aritmetik-geometrik ortalama eşitsizliği kelimesinin tersten yazılışı iğilzistişe amalatro kirtemoeg-kitemtira diziliminde gösterilir.