aritmetik işlem

aritmetik işlem

a. mat. Aritmetik yoluyla yapılan çözüm.


aritmetik işlem için benzer kelimeler


aritmetik işlem, 15 karakter ile yazılır. Ayrıca, a harfi ile başlar, m harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'a', 'r', 'i', 't', 'm', 'e', 't', 'i', 'k', ' ', 'i', 'ş', 'l', 'e', 'm', şeklindedir.
aritmetik işlem kelimesinin tersten yazılışı melşi kitemtira diziliminde gösterilir.