aritmetik dizisi

aritmetik dizisi Osm. aded-i silsile-i alelvilâ

(matematik)


aritmetik dizisi için benzer kelimeler


aritmetik dizisi, 16 karakter ile yazılır. Ayrıca, a harfi ile başlar, i harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'a', 'r', 'i', 't', 'm', 'e', 't', 'i', 'k', ' ', 'd', 'i', 'z', 'i', 's', 'i', şeklindedir.
aritmetik dizisi kelimesinin tersten yazılışı isizid kitemtira diziliminde gösterilir.